Att Internetbaserad KBT är en effektiv behandlingsform och att det finns en hel del studier som tyder på att behandlingen är lika bra som vanlig gruppbehandling framkom under symposiet under torsdagen. Idag finns inte tillräckligt med behandlare av KBT, och att använda sig av nätet är ett sätt att ge fler patienter behandling för till exempel paniksyndrom och tinnitus. Talarna på symposiet betonade dock betydelsen av ett visst stöd till patienten, till exempel telefonkontakt eller något enstaka möte. Andra fördelar som togs upp att behandlingen kan ske när och var som helst, samt att behandlingen är kostnadseffektiv.
– Många använder idag Internet för att söka medicinsk information och en hel del patienter efterfrågar information för självhjälp, sa Gerhard Andersson, professor vid institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings universitet.
– Många patienter upplever också att det är lättare att berätta för datorn än för doktorn.
Gerhard Andersson m fl har gjort studier kring Internetbaserad självhjälpsbehandling vid tinnitusbesvär, se LT nr 7/2004.
Jan Bergström, psykolog vid psykiatricentrum, KI, talade om Internetbaserad KBT vid paniksyndrom och agorafobi.
– Vi når ut till patienter som vi har svårt att få kontakt med, till exempel på grund av svår agorafobi.
– Men klart är att många av dessa patienter finns i primärvården och därför är samarbete mellan psykiatri och primärvården viktig. Vi vill erbjuda utbildning till primärvården.
Men hur blev det då med åhörarnas undran om implementering i deras kliniska vardag.
– Ja, det steget är stort, säger moderatorn Nils Lindefors (Karolinska). Men han tror att det inom några år i alla fall i Stockholm finns Internetbaserad KBT tillgänglig som vanlig behandling.