–Effekten är utomordentligt god, snabbt insättande och långverkande, och biverkningarna är ringa, säger Lena Leissner, överläkare på neuroklinikens sömnenhet vid Universitetssjukhuset i Örebro, som presenterade studien vid riksstämman.
I multicenterstudien, som var randomiserad och dubbelblind, fick sammanlagt 60 patienter i Avesta, Örebro och Göteborg intravenöst järn (29 stycken) eller placebo (31 stycken).
Patienterna tankades med totalt 1 g järn. Under en period på tre veckor gavs fem infusioner med 200 mg järn i form av järnsackaros (Venofer).
När studien avslutades efter sommaren hade patienterna följts i ett års tid. Redan efter tre veckor märktes en klar förbättring hos de patienter som fått järn. Effekten varade i 5–6 månader.
Kontrollerna hade också fått en viss effekt efter tre veckor, men den försvann sedan snabbt.

Stor del av befolkningen drabbad
Så mycket som 10–15 procent av Sveriges vuxna befolkning beräknas lida av restless legs, och det är troligen både underbehandlat och underdiagnostiserat. Restless legs yttrar sig som krypningar i benen, men man kan också ha symtom i armar och bål. Besvären uppstår i vila och påverkar sömnen. Man vet att låga värden av dopamin kan utlösa restless legs. Man vet också att järnbrist kan både orsaka och förvärra besvären. Där finns också en koppling genom att järn är en viktig faktor vid bildandet av dopamin. Idag behandlas restless legs framför allt med L-dopa, vilket lindrar symtomen.
Men vad gör en allmänläkare nu med en patient med restless legs?
–Doktorn på vårdcentralen behöver inte känna sig mer osäker på järninfusion än dopaminpreparat som idag ges till patienter med restless legs, säger Lena Leissner. Den indikationen finns inte för dopaminpreparat heller i Sverige. Den finns bara i fyra EU-länder i hela världen. På min klinik har vi servat vårdcentraler med järnbehandling.
Det har funnits en viss oro för biverkningar av järninfusioner. Men det tror Lena Leissner beror på att man förknippar järninfusioner med järn bundet till dextran, vilket har gett upphov till anafylaxi.
Man har dock inte sett några allvarliga biverkningar av järn bundet till sackaros, och det har under flera år getts till personer med anemi, till exempel dialyspatienter.
–Vi var ändå tveksamma inför att ge det till en helt ny patientgrupp, säger Lena Leissner. Men vi fick ge oss.
Studien om intravenöst järn vid restless legs är inte publicerad.
–Vi skriver nu på en artikel, säger Lena Leissner.
I början av nästa år publicerar Läkartidningen en översiktsartikel om restless legs.Att kunna erbjuda en behandling som angriper det vi idag tror är den bakomliggande orsaken till restless legs hos åtminstone en stor del av patienterna känns mycket bra, säger Lena Leissner.