– Min närmaste chef, divisionschefen, har inte förtroende för mig. Vi har haft en konflikt där mina närmaste sektionschefer dragit fram de svårigheter vi har (inom cancervården, red anm) och menat att de går tillbaka till divisionschefen och begärt att han ska bli entledigad. Där det gäller verksamhetsfrågor har jag ställt mig bakom dem, men i personfrågorna har jag hållit mig utanför och det tycker inte han är tillräckligt. Det är rätt förvånande.
Divisionschefen Svante Baehrendtz säger:
– Han har medverkat till att undergräva förtroendet för mig och sjukhusledningen i sin egen organisation. Jag har beskyllts för saker som jag inte har skuld i. Ulrik Ringborg var väl medveten om sakförhållandena och tog aldrig avstånd.
Såväl Ringborg som Baehrendtz beskriver bristen på vårdplatser som ett centralt problem. Nu ska antalet avdelningar ökas från två till tre.
– Men vi har inte tidigare fått gehör för det, säger Ringborg.
Baehrendtz hävdar att Ringborg haft svårigheter att bemanna avdelningarna, Ringborg hävdar att denna svårighet förvärrats av arbetssituationen och sjukhusets neddragningar.
Ulrik Ringborg blev sommaren 2004 i samband med fusionen med Huddinge chef för den sammanslagna kliniken. Förordnandet skulle löpa ut i maj 2006.
När rekryteringen av en efterträdare skulle inledas i höstas bad fem av Ringborgs sex sektionschefer, de kliniska professorerna i onkologi samt ytterligare ett 70-tal läkare att han skulle få fortsätta två år till, till 67 års ålder. Kliniken har 650 anställda. Namnlistor skickades till divisionschef, sjukhusledning och sjukhusstyrelse i november med motiveringen att ett chefsbyte skulle försvåra klinikens problem.
Svaret från sjukhusdirektören Cecilia Schelin Seidegård blev nej.
Då skickades 150 underskrifter, denna gång även sjuksköterskor och andra personalgrupper med krav på divisionschefens omedelbara avgång. I brevet beskrivs klinikens problem – bland annat »en ohållbar situation för Stockholms cancerpatienter« – som effekter av Baehrendtzs ledarskap.
Ulrik Ringborg säger att han ställt sig bakom beskrivningen av klinikens problem. Till kravet på avgång vill han inte ta ställning. Han vill inte tala om för sina underlydande vad de ska säga och inte.
– Som verksamhetschef måste du vara lojal med patienter och personal och överst ligger yttrandefriheten.
Den 1 december hölls ett möte för att lösa konflikten mellan berörda parter, sjukhusledning, Karolinska institutets rektor och fackliga representanter. Enligt Ringborg var mötet konstruktivt. Två timmar senare gav Baehrendtz honom sparken.
Känslorna på sjukhuset är nu än mer upprörda efter ett informationsmöte den 2 december där sjukhusledningen använde säkerhetsvakter.

Med tanke på turbulensen, varför kunde Ulrik Ringborg inte sitta kvar halvåret ut?
– Det var tanken innan brevskrivandet sattes igång. Men jag måste ha en chef som jag har förtroende för och som har förtroende för mig och nu har vi inte det. Då spelar det ingen roll om det gäller en vecka eller ett halvår, säger Svante Baehrendtz.

Finns det utrymme för meningsskiljaktigheter?
– Det finns ett stort utrymme och dem hanterar vi i dagliga dialoger. Men det här handlar om att en av mina chefer undergrävt mitt förtroende.
Ulrik Ringborg har kvar sin läkartjänst på sjukhuset. Den av klinikens sektionschefer som inte skrivit under uppropen är tillförordnad verksamhetschef i väntan på permanent efterträdare.
Ulrik Ringborg har också kvar uppdraget som professor på KI. Rektor Harriet Wallberg-Henriksson kommenterar att hon har fullt förtroende för Ulrik Ringborg.

400 i protest mot »maktmissbruk«

Ett protestbrev från omkring 400 sjukhusanställda vid omkring 15 kliniker, hälften läkare, skickades den 9 december till landstingsledningen, sjukhusledningen och Karolinska institutets rektor, apropå att Ulrik Ringborg fått sparken. Fallet med Ringborg är bara ett exempel på sjukhusledningens maktmissbruk, enligt brevet. »Vi som undertecknat detta brev vill härmed skarpt protestera mot den repressiva, oempatiska och odemokratiska toppstyrning som sedan några år råder på sjukhuset i Solna. Det kan inte fortsätta vara så här lågt i tak för yttrandefriheten!« LT