Med tvåskift under utökade öppettider,07–20 måndag till torsdag och med 25 procent av lönerna till läkare och sjuksköterskor resultatbaserade, räknar Mölndals vårdcentral med att kunna fördubbla produktionen i befintliga lokaler.
En och en halv läkartjänst och en sjukskötersketjänst tillförsgenom utökade deltidsjobb.
Sextimmarsdag för personalen har inte varit målet. Det handlar i första hand om möjligheten att expandera till betydligt bättre tillgänglighet. Sextimmarsdagen i tvåskift är ett medel för att nå dit.
– Trycket på vår tidsbeställning bara ökade och distriktssköterskan, som tar emot tidsbeställningarna, fick ägna mer och mer tid åt att hjälpa vårdsökande, som inte var listade hos oss, att hitta andra vårdmöjligheter, berättar Katarina Järbur, läkare och chef för Mölndals vårdcentral.

Idé från tandläkare
Idén till den nya organisationen, ofta kallad Toyotamodellen, kom från en tandläkarmottagning. I bottenvåningen i samma hus där Mölndals vårdcentral ligger finns en av Praktikertjänsts tandläkarmottagningar. Där började personalen våren 2005 arbeta tvåskift för att kunna ta emot fler patienter.
Tandläkarna hade i sin tur hämtat idén till ny arbetsorganisation med tvåskift hos Toyotas bilverkstad i Mölndal.
Mölndals vårdcentral ligger i Mölndals centrum, och är lätt tillgänglig också för patienter från Göteborg.
– En intressant utveckling, men håller det i längden att göra åtta timmars jobb på sex timmar? Risken finns att personalen slits ut, men det kan fungera och är värt ett försök, säger Göran Fälthammar, ordförande i Nordvästra Götalands läkarförening.

Kollektivavtal efterlyses
– Sextimmarsdag är bra. Men jag efterlyser ett lokalt kollektivavtal, som jag inte hunnit få något förslag till än, säger Eva Paxlind, Vårdförbundet i Västra Götaland.
Tills hon sett ett avtalsförslag ifrågasätterhon också om lönen som till 25 procent ska vara resultatbaserad verkligen blir en heltidslön med samma sociala villkor som i ett traditionellt avtal.

Toyotamodellen

Toyotas bilverkstad i Mölndal hade så långa köer att det började hota bilförsäljningen. Vd Tommy Witedal övervägde först att bygga ut men kom fram till att två skift kunde rymmas inom ordinarie arbetstid, alltså utan ob-ersättningar. Bilmekanikerna erbjöds sextimmarsdag med bibehållen heltidslön. Resultatet är kapade köer till verkstaden, ökad omsättning och lönsamhet och bättre hälsa med mycket få sjukskrivningar bland personalen.