– Ett flexibelt system som fungerar för alla generationer.
Så betecknar Åsa Forsberg, förbundsjurist och Läkarförbundets representant i Offentliganställdas förhandlingsråd, det nya pensionsavtalet.
Åsa Forsberg säger att avtalet är bra för dem som är äldre och snart går i pension, eftersom det finns garantiregler som innebär att beräkningar inför pensionen kan göras från både det gamla och nya systemet för bästa möjliga resultat.
– Det är också positivt för de yngre. Avsättningsnivån är 4,5 procent plus en förmånsbestämd del, säger Åsa Forsberg.
I det nya avtalet ingår också en möjlighet att via enskild överenskommelse gå ner på deltidspension de sista åren av yrkeslivet.
Det nya avtalet början gälla vid årsskiftet.