– Vi måste tillföra mer resurser om vi inte ska hamna i ett läge där vi måste avstå från vissa behandlingar av kostnadsskäl, säger Kenneth Backgård, partiledare i Sjukvårdspartiet i Norrbotten och ordförande i det nya partiets interimsstyrelse.
Kenneth Backgård säger att Sjukvårdspartiet inte tror på skattehöjningar, inte sänkningar heller för den delen, utan att det redan finns pengar som går att omfördela.
– Behåll taket i sjukvårdsförsäkringen och utnyttja utrymmet som är tänkt för en höjning direkt till behandling och vård istället.
Henrik Oscarsson, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet säger att till Sjukvårdspartiets fördel pekar att det ligger i tiden.
– Deras frågor har stått väldigt högt på agendan i de två senaste valen som i stor utsträckning handlade om »vård, skola och omsorg«.

Liten chans om spännande valrörelse
Det enda som skulle kunna peta ner de frågorna från den politiska agendan inför valet 2006 är sysselsättningsfrågorna.
Trots det spår Henrik Oscarsson inte några strålande valresultat för Sjukvårdspartiet.
– Små partier har lättare att komma in i riksdagen om det är en avslagen valrörelse, säger han.
Det betyder att om vi i april, maj ser att den borgerliga alliansen leder med fem, tio procentenheter i opinionsmätningarna blir det svårt för de etablerade vänsterpartierna att mobilisera sina väljare. Chansen ökar då för de små nya partierna som lutar åt vänster och det menar Henrik Oscarsson att Sjukvårdspartiet gör.
– Det har inte gjorts några ordentliga studier om deras sympatisörer, men det finns fler väljare på vänsterkanten som tycker att välfärds- och sjukvårdsfrågor är viktiga.
Men Henrik Oscarsson säger att de flesta tror att det kommer att bli ett väldigt spännande ideologiserat val.
– Då får små partier från båda blocken mycket svårare att slå sig in i debatten.