Den amerikanske psykiatern Presley Reed, redaktör för verktyget The Medical disability advisor, var en av stämmans allra sista talare. På symposiet »Vad kan vi lära oss om sjukskrivning från andra länder?« betonade han faran med långa sjukskrivningar.
– Vår filosofi är att det är ett grundläggande mänskligt behov att arbeta och vara produktiv.
För honom är det ett mysterium att Sverige med fantastisk sjukvård och bra läkare har så mycket längre sjukskrivningar än andra länder. Han tror det är kulturellt.
Han är själv väldigt misstänksam mot riktlinjer, inklusive dem han själv står bakom.
– Inget kan ersätta relationen till doktorn och läkarens bedömning. Vad ska vi då med doktorn till?

Förstår inte svensk justering
Men riktlinjer kan fungera som ram för en dialog och de kan påverka patientens inställning och tillfrisknande. Hans riktlinjer talar om förväntad tid för tillfrisknande för en lång rad diagnoser.
– Jag tror verkligen att om man kan ge patienten en realistisk förväntan om hur lång tid som krävs så har man en viktig roll där.
Socialstyrelsen och Försäkringskassan fick nyligen regeringsuppdraget att ta fram ett beslutsstöd för sjukskrivande läkare. En förebild kan bli Reeds riktlinjer men de måste först anpassas till svenska förhållanden, enligt Försäkringskassan, se LT nr 47/2005.
Det förstår inte Presley Reed. Över 30 länder använder hans riktlinjer och de flesta har tagit dem »rakt av«. Ett undantag är Mexiko som lagt till några tropiska sjukdomar. Den enda anledningen till justering skulle vara om svenskarna har en avvikande fysiologi som gör att de kräver längre tid för återhämtning än andra.
För »Depression, major« stipulerar riktlinjerna en optimal återhämtningsperiod på 28 dagar, maximalt 56 och minimum 14 dagar, baserat på trolig behandlingseffekt. Verklighetens genomsnittliga sjukskrivningstid visas också, 52 dagar. Mediantiden är 35 dagar.
– Förmodligen kortare än i Sverige, kommenterar Reed.Psykiatern Presley Reed hävdar att det enda skälet till att hans riktlinjer inte skulle fungera i Sverige är om svenskarna skulle ha en avvikande fysiologi.