Carl Gustaf Olofsson, psykiater, Skellefteå:
– Skolläkarföreningens symposium om prevention av psykisk ohälsa. Det är bra att höra att det finns effektiva metoder att påverka den psykiska ohälsan, det finns en optimism.
– Jag tyckte också att psykoterapiseminariet var bra.


Vilija Barkauskaite, läkare från Litauen, doktorand på Karolinska institutet:
– Det är första gången jag är på stämman, så för mig är allt intressant!


Gunilla Josephson Weinert, psykiater, Nyköping:
– Symposiet om läkares psykiska hälsa var bra, intressant med fenomenet »läkaren som patient«. Jag var också på ett seminarium som handlade om gränsen mellan primärvård och psykiatri som var mycket bra.


Jonas Jenner, klinisk fysiolog, Danderyds sjukhus:
– Det kardiologiska symposiet om plötslig hjärtdöd hos unga. Det var kunniga föreläsare och bra presentationer.


Salim Dawood, öron-, näs-, halsläkare, Skövde:
– Jag är besviken, det var så fattigt: Ämnena, publiken och deltagarna.
– Men jag var på ett spännande öron-, näs- och halssymposium om stamcellsimplantering.