– Vi läkare prioriterar inte arbetsmiljöarbete. Så till viss del kanske vi får skylla oss själva att arbetssituationen ser ut som den gör. Det säger Ulla Werlenius som är företagsläkare vid Hälsan och arbetslivet som är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård.
Ulla Werlenius patienter är sjukvårdsanställda av alla kategorier. Hon säger att hos de flesta som söker henne för stressrelaterad ohälsa som upplevs betingad av arbetet, så visar det sig att det är den totala livssituationen som är ohållbar.
– Men när doktorer söker för den här problematiken så handlar det faktiskt i de allra flesta fall just om arbetssituationen.
Därför kan man tycka att det vore angeläget för läkargruppen att vara med och påverka sin arbetsmiljö. Gunnar Ahlborg jr är docent och chef för Institutet för stressmedicin. Hans erfarenhet är också att många läkare är ovilliga att prioritera arbetsmiljöarbete.
– Läkarna ser ofta enkäter och arbetsgrupper som handlar om arbetsmiljö som ytterligare en pålaga istället för en möjlighet att skapa en bättre arbetsmiljö.

Gunnar Ahlborg jr ger flera förklaringar till läkarnas beteende, bland annat att läkare upplever att alla administrativa uppgifter och möten stjäl tid från patientarbetet.
– Dessutom har vi oftast inte bara en hemvist utan rör oss mellan mottagning, vårdavdelning och akutmottagning. Medan till exempel de flesta sjuksköterskor är knutna till en enhet, då är det lättare att bygga upp en gruppkänsla och fokusera sina insatser just på den enheten.
Gunnar Ahlborg jr poängterar att läkare har en specifik arbetssituation som kanske inte är jämförbar med andra gruppers, men menar att det samlade resultatet i verksamheten blir bättre för alla professioner om man kan öka dialogen dem emellan.
– Då får också läkarna större förståelse för sina specifika arbetsvillkor och det blir mindre gnäll från andra grupper.
De omstruktureringar som skett i vården de senaste årtiondena, där bland annat läkarnas tidigare självklara ledarposition har ifrågasatts har gjort att många läkare känner sig marginaliserade, enligt Gunnar Ahlborg jr. Bland annat för att läkarna inte varit delaktiga i förändringsarbetet.

– Man kan inte gå omkring och vänta på att beslutsfattare och andra grupper i vården ska komma och be läkarna att ta ledningen igen, det kommer inte att hända.
– Om vi flyr till patientarbetet och inte deltar i de andra processerna så kommer vi att marginaliseras ännu mer. Tvärprofessionellt arbete är den enda vägen! •