Personliga skäl relaterade till det bråk som ägde rum kring Radiumhemmet i höstas, ligger bakom Svante Baehrendtz beslut att lämna sin post som divisionschef för onkologi och hematologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Per Ljungman, verksamhetschef för den hematologiska kliniken, träder in som tillförordnad divisionschef.
– Att jag själv skulle behöva gå, var en risk som jag kalkylerade med när jag beslutade att avsätta Ulrik Ringborg, säger Svante Baehrendtz.
– Jag nådde i alla fall halvvägs i den förnyelseprocess jag ansåg vara nödvändig. Nu får Per fortsätta rekryteringsarbetet för att tillsätta en ny chef för Radiumhemmet, tillägger han.
I höstas, när Ulrik Ringborgs tvååriga förordnande som chef för den sammanslagna onkologiska kliniken närmade sig sitt slut, protesterade stora delar av personalen. Ett chefsbyte skulle försvåra klinikens problem, menade de och ville därför att Ulrik Ringborg skulle få fortsätta i ytterligare två år, till 67 års ålder, se LT nr 50/2005.
Men sjukshusdirektör Cecilia Schelin Seidegård hade liksom Svante Baehrendtz uppfattningen att det behövdes nya krafter.
– Det är tråkigt att det skulle behöva gå så här, säger hon och syftar på Svante Baehrendtz avgång. Men nu får vi se det som en möjlighet för oss alla att gå vidare. Viktigast av allt är ju hur patienternas intressen bäst kan tillgodoses på längre sikt.
I mars hoppas Cecilia Schelin Seidegård kunna presentera en ny verksamhetschef för den onkologiska kliniken, där Margareta Randén nu är tillförordnad chef. Därefter ska den nya divisionschefen utses.
Svante Baehrendtz stannar kvar som en av tre chefsläkare på Karolinska och kommer bland annat att arbeta med patientsäkerhetsfrågor.
– Svante har uträttat mycket bra saker för att förbättra cancervården och han har fortfarande mitt hundraprocentiga förtroende, säger Cecilia Schelin Seidegård.