– Stress och hög arbetsbelastning tycks vara det stora problemet när det gäller läkare, säger Börje Bengtsson på Arbetsmiljöverket.
Med tanke på hur läkarnas svar avviker från snittet för alla yrken skulle man kunna misstänka en stor andel arbetsskador bland läkarna, men så är det inte, berättar han.
Arbetsskador anmäls mer än fyra gånger oftare bland folk i allmänhet än inom läkarkåren. Varje år anmäls knappt 100 arbetsskador eller arbetssjukdomar bland läkare. Det motsvarar 3 anmälningar per 1 000 läkare och år. Genomsnittet för alla yrken är 13.

Över hälften av de arbetsskador eller arbetssjukdomar som anmäls inom läkarkåren beror på organisatoriska eller sociala faktorer. Fysiska belastningsskador står för en femtedel.
Och av de arbetsskadefall där organisatoriska eller sociala faktorer uppgetts vara orsaker handlar det i tre fjärdedelar av fallen om arbetstakt och arbetsmängd. I mindre utsträckning nämns också otydliga och oförenliga krav, arbetstid och relationer med överordnad. •