En fransk läkare har riskerat livstids fängelse för dödshjälp. Nyligen beslutade dock åklagaren att lägga ner åtalet. För drygt två år sedan skrev en totalförlamad ung man ett öppet brev till Presidenten och vädjade om dödshjälp. Hans mamma genomförde därefter ett misslyckat försök. Eftersom patienten hade försänkts i koma, stängde läkarteamet av andningsapparaturen, men gav också mannen en dödlig dos av kaliumklorid. Teamets chef, narkosläkaren Frédéric Chaussoy, anklagades därför för förgiftning. Ett stort antal läkare protesterade, eftersom det är en inofficiell sanning att patienter ofta får hjälp med att dö, även om aktiv dödshjälp är förbjuden.
Åklagaren motiverar avskrivningen med att både mamman och läkaren hade utsatts för hård press bland annat på grund av mediebevakningen av den unge mannen.