Det menar Reidar Tyssen, psykiater och forskare i medicinsk beteendevetenskap vid Universitetet i Oslo, i en artikel (1). När en kollega vänder sig till en annan angående egen sjukdom ska det alltid tas allvarligt. Och kunskap om att behandla kolleger bör förmedlas redan i grundutbildningen, anser han.
Solveig Klingberg Larson är privatpraktiserande psykiater i Karlstad och van att behandla kolleger. Hon tycker att sjuka läkare behöver få möta en läkare som särskilt valt att behandla kolleger och som dessutom fått en introduktion i det. Hon tycker också att Läkarförbundet borde undersöka orsaken till det motstånd som finns inom läkarkåren mot att ta emot en kollega.
– Alla vet att läkare inte vill behandla kolleger.

Läs mer:
Christie VM. Syk lege. En presentasjon gjennom 88 legers stemmer. Oslo: Unipub forlag, 2001.
Ingstad B, Christie VM. Encounters with illness: the perspective of the sick doctor. Anthropology & Medicine 2001;8: 201-10.