Fågelinfluensan H5N1 har på sistone skördat minst tre dödsfall i östra Turkiet. Berörda myndigheter i Sverige följer händelseutvecklingen och Smittskyddsinstitutet har erbjudit WHO att skicka fyra av sina experter till området. EUs smittskyddsmyndighet ECDC har redan personal på plats.
– Samtidigt bedömer vi att läget inte har förändrats alls, säger Ragnar Norrby, generaldirektör på Smittskyddsinstitutet.
Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet har heller inga nya direktiv till läkarna.
– Det handlar fortfarande om en fågelburen smitta och det finns inga indikationer på att viruset har smittat från människa till människa, säger han.
Smittskyddsinstitutet och Karolinska institutet har nyligen tillsammans med universitetet i Hanoi undersökt hälsotillståndet hos 45 000 människor på den vietnamesiska landsbygden. En av slutsatserna är att många, både milda och allvarliga fall av fågelinfluensan, troligtvis förblir oupptäckta.
– Men det är för tidigt att göra några meningsfulla tolkningar av det materialet, anser Ragnar Norrby.