Över 70 000 par i en dansk fertilitetsdatabas ingår i den största epidemiologiska studien någonsin i vilken pappans ålder jämförts med förekomsten av missbildningar hos det förstfödda barnet. (Human Reproduction 2005:20;3173–7). Studien innefattar endast par där kvinnan är i åldern 20–29 år.
Resultatet visade att det inte fanns några skillnader i antalet medfödda missbildningar generellt sett beroende på mannens ålder. Men för vissa typer av missbildningar, så som Downs syndrom och missbildningar i extremiteter, fanns en överrisk som ökade i relation till ökad ålder hos pappan. Det var bland annat fyra gånger vanligare att pappor över 50 år fick barn med Downs syndrom, jämfört med pappor i åldern 20–29 år. Redan efter det att pappan passerat 40 års ålder ökade risken för Downs syndrom och missbildade extremiteter med 30–40 procent.
Det handlar dock om små tal. Totalt bestod gruppen med män över 50 år av endast 704 individer. Antalet barn födda med Downs syndrom var för hela gruppen på drygt 70 000 par endast 46 (av totalt cirka 4 000 registrerade medfödda missbildningar). Antalet barn som föddes med missbildade extremiteter var totalt 940.
Forskargruppen bakom studien leds av epidemiolog Jörn Olsen vid University of California. Han säger till tidskriften New Scientist att »riskerna med äldre mödrar förvisso är betydligt större än med äldre fäder, men att trenden med att allt fler väntar med att skaffa barn gör att även frågan om risker med äldre fäder måste tas på allvar«.