– Vi vill behålla monopolet. Det är viktigt att behandla läkemedel annorlunda än andra varor, sade vård- och äldreomsorgs-minister Ylva Johansson.
Utredarens förslag ska syfta till medicinsk säkerhet, god tillgänglighet och förenlighet med EG-rätten.
Några av frågorna: Vad ska gälla för naturläkemedel som klassas som läkemedel? Kräver EG-rätten ytterligare förändringar? Behövs åldersgränser för köp av receptfria läkemedel som överdoseras av ungdomar? Ska den som hämtar ut läkemedel åt annan behöva identifiera sig? Och ska dagens samarbete med detaljhandeln i form av apoteksombud ändras?
Det är inte fråga om att fler produkter ska kunna säljas i detaljhandeln, betonade vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson. Däremot kan samarbetet med detaljhandeln se annorlunda ut. Hon kan till exempel tänka sig apoteksfilialer, bemannade av apotekspersonal och inrymda i vanliga butiker, Apotek i butik.
Uppdraget ska redovisas i etapper. Den här veckan lämnas förslaget om nikotinläkemedel. Slutbetänkandet lämnas sista december 2007.