Lennart Holmquist är till vardags distriktsläkare på Nykvarns vårdcentral utanför Södertälje. Tidigare bodde han i Örebro. Det är där amatörteatergruppen Teaterkängan håller till och han har tillhört gruppen sedan starten 1976. I uppsättningen av Semmelweis – en smutsig historia spelar Lennart Holmquist tre av de tolv rollerna, dock ej doktorn själv. Däremot har han varit uppsättningens »medicinskt sakkunnige«. Han har tagit fram bakgrundsmaterial om den historiske doktorn och tack vare sin kännedom om sjukvårdsmiljön har han kunnat bidra med tips för att få handgrepp och andra detaljer trovärdiga.
Han ser likheter mellan läkaryrket och skådespelandet.
– Som doktor behövs mycket intellektuell kunskap, men det händer inget förrän man möter människor.

Det är samma sak med teater, menar han.
Att förmedla kunskap och känna att man gör något för andra människor finns i båda fallen.
– Det som roar mig med teatern är att det ger en stark upplevelse. Teatern kombinerar förmedling av kunskap med en upplevelse och det ger förutsättningar för förändring. Teatern är ett förhöjt berättande, säger han.
– Semmelweis handlar mycket om att det finns maktspel som hindrar att sanningen kommer fram. Det är mycket annat än fakta som behövs. Semmelweis var ingen lätt person att tas med. Folk kände sig hotade av honom. Han kunde visa att smittan minskade när man tvättade händerna, men inte varför. Pasteur var den som kunde visa varför och då föll det på plats.
Semmelweis spelades först för en brokig allmänhet. Sedan har pjäsen bearbetats för att passa ett sjukhusauditorium. Även sjukhusen i Västerås och Örebro har haft Semmelweis på besök.

Bland Teaterkängans tidigare uppsättningar finns flera med sjukvårdsanknytning. Förutom Molières Läkare mot sin vilja har gruppen turnerat med så kallade forum-spel, där ensemblen involverar publiken. Det kan handla om konflikter i patientmötet eller hur man bemöter en kollega med alkoholproblem.


Sanningen räckte inte. Tiden var inte mogen för doktor Semmelweis budskap. Precis som då finns det idag maktspel som hindrar att sanningen kommer fram, menar Lennart Holmquist. I pjäsen Semmelweis spelar han tre av rollerna, berättare, sjukhuspastor och Fru Perineum. Foto: Staffan Claesson