Han jämför Hallands-modellen med Läkarförbundets förslag till familjeläkarsystem, Protos.
– Att förslaget bygger på en kundvalsmodell utan upphandling och att det är lika villkor oavsett driftsform är positivt. Men jämfört med Protos väljer man en vårdenhet, inte en läkare, medan vårt system bygger på en personlig familjeläkare och det saknas i förslaget.
Därför innebär förslaget att man endast »rundar« primärvårdens tillgänglighetsproblem, inte att man löser det, menar han.
Benny Ståhlberg anser också att vårdenhetens åtagande, vad som ska erbjudas medborgarna, är »luddigt« beskrivet i förslaget.

Att vårdpengen även ska täcka kostnader för läkemedel, laboratorieservice och röntgen är han också kritisk till. Sådant bör ersättas separat, anser han.