På kursen undervisade två konsulter i kommunikation och grupputveckling, och två representanter från Läkarförbundets chefsförening berättade om sina erfarenheter.
Hur var det?
– Jätteintressant, vi är oerhört nöjda. Det var första gången, vi har aldrig gjort det förut.
Varför höll ni kursen?
– Ledarskap är jätteviktigt eftersom det är en så stor del av läkaryrket oavsett karriärväg. Som kliniskt verksam är man ledare för vårdteamet i det vanliga vårdarbetet och även för patienterna. Men på de flesta orter har man ingen bra ledarskapsutbildning, och på vissa har man ingen alls.
Varför inte, tror du?
– De medicinska fakulteterna har väldigt stor frihet att lägga sina kursplaner och utbildningen har kanske inte hängt med i samhällsutvecklingen.
Kursen kostade 70 000 kronor. Hur känns det att använda medlemmarnas pengar till något som ni anser borde ingå i allas grundutbildning?
– Det är ju egentligen fel. Samtidigt blir man lite frustrerad. Kursen kan kanske bli en hjälp att ta med i diskussionen hemma så att vi får med ledarskapsutbildning i grundutbildningen.
Något särskilt som du lärde dig?
– Jag kände igen ganska mycket. Men en grej som jag inte tänkt på: I en grupp, om en person är passiv så tar den personen väldigt mycket energi, de andra funderar på vad personen tänker, och den energin är inget som för gruppen framåt. Därför är det viktigt att engagera alla. Det kommer jag att tänka på i framtiden.
Spelar det någon roll vilken yrkesgrupp chefen tillhör?
– Vi tycker det är en fördel om chefen är läkare, men det är andra personliga egenskaper som är viktiga också.