Folkpartiet är till exempel för ett nationellt familjeläkarsystem medan de övriga tre anser att det visserligen är bra med en fast läkarkontakt men att hur primärvården organiseras måste vara upp till de enskilda huvudmännen.
Folkpartiet får emellertid stöd av såväl centern som moderaterna i uppfattningen att landstingen har spelat ut sin roll som huvudmän för vården. Kristdemokraterna är mer försiktiga och anser att man bör vänta på ansvarsutredningen innan det går att säga något om landstingens vara eller inte vara.

Moderaterna skiljer ut sig i frågan om huruvida alla asylsökande, och även gömda flyktingar, ska ha rätt till även icke-akut vård genom att avstå från att svara på frågan. De andra tre i alliansen svarar ja.
När fyra representanter själva får beskriva hur deras respektive parti skiljer sig från de övriga i alliansen väljer de alla att säga att deras parti lägger större vikt vid vissa frågor.
– Centern är mer ivriga att lyfta fram frågor om det förebyggande arbetet och folkhälsoarbetet. Där har vi en högre ambition än de andra, säger Kenneth Johansson som är centerparitets representant i den borgerliga alliansens välfärdsgrupp.
– Folkpartiet trycker mer på äldrevården än de andra, säger Erik Ullenhag (fp), också i välfärdsgruppen.
– Sjukvårdsfrågor är en av moderaternas profilfrågor, säger Christina Husmark Persson (m) som sitter i socialutskottet. Dessutom menar hon att en minskning av landstingens byråkrati och överbyggnad är särskilt viktig för moderaterna.

Maria Larsson (kd) som är ordförande i den borgerliga alliansens arbetsgrupp för välfärdsfrågor säger att väldigt mycket av alliansens politik också är kristdemokraternas förslag.
– Men kd trycker extra på vikten av att värna om dem som inte har så starka röster. Vi vill också påminna om att prioriteringsbeslutet från 1997 gäller: de multisjuka borde vara VIP-kunder i vården!