– Jag har fått nytt jobb som jurist på Arbetsmiljöverket, som är en viktig aktör inom arbetsmiljöområdet, som är det jag brinner för, säger Ragnar Kristensson.
Han har arbetat på förbundets kansli i drygt sju år med rådgivning och stöd till lokalföreningar, skyddsombud och enskilda medlemmar i arbetsmiljöfrågor. Ragnar Kristensson är också sekreterare i förbundets centralstyrelses arbetslivsgrupp, ALG.
Är det något speciellt med just läkarnas arbetsmiljö?
– De har en mycket hård arbetsbelastning och ett mycket ansvarfullt arbete, men de kan sällan ha kontroll över sin arbetssituation. De borde ha mycket stöd, både av Läkarförbundet och lokalt på klinikerna av skyddsombuden, som är en mycket viktig aktör.
Vad händer på arbetsmiljöfronten under våren?
– Det nya centrala arbetsmiljöavtalet FAS 05 för kommun- och landstingsanställda ska implementeras. Det kommer att ge en bra ingång till att förbättra läkarnas villkor. Regionala konferenser ska hållas över hela landet under mars–september, och lokala samverkansavtal ska träffas om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras lokalt och om hur chefer, arbetsledare och skyddsombud ska få kunskaper om arbetsmiljö. Och så ska jag vara ansvarig för en kurs för skyddsombud den 21–22 mars i Stockholm.
Ragnar Kristensson har inte formellt sagt upp sig utan ska först vara tjänstledig. Om ersättare rekryteras blir det tidigast till hösten, berättar Läkarförbundets VD Catarina Andersson Forsman.
– Därför blir det svårt att ersätta alla Ragnars kompetenser på en gång. Men vi kommer naturligtvis att se till att det går att få stöd, säger hon.
Som vanligt ska den som behöver råd i arbetsmiljöfrågor kunna nå avdelningen Arbetsliv och juridik på jourtelefonen, 08-7903510.