Rättsmedicin är en liten specialitet med omkring 25 rättsläkare i landet. Men på AT-stämman var intresset stort. Den lilla salen var fullsatt när Ingemar Thiblin berättade om yrkets historia, nutid och framtid.
Första svenska läroboken i ämnet kom 1776. Idag görs i landet 5500 dödsorsaksundersökningar och 1800 kroppsundersökningar om året. Av de 5500 misstänkt onaturliga dödsfallen visar sig omkring 100 vara orsakade av våldsbrott.

De nya teknikerna, såsom magnetröntgen och datortomografi, är än så länge i sin linda inom rättsmedicinen, och används i Sverige än så länge endast i vissa utvalda fall vid misstanke om brott.
– Jag tror att det kommer att bli ett väldigt bra komplement i traumafall och vid skottskador. Att göra väldigt ingående dissektionsingrepp tar alltid emot och bilderna har en bra tillämpning i rätten eftersom de blir så oblodiga och lättförståeliga, sa Ingemar Thiblin, som visade en rad tydliga exempel på detta.
En ytterligare fördel är att kroppen inte påverkas, det som syns kan inte ha orsakats av ett undersökningsingrepp.

Ny teknik kan också bidra med kunskap om hur en kroppsskada kan ha uppstått. Med hjälp av datoriserad biomekanik kan man beräkna hur material pressas samman. Metoden har bland annat använts i ett fall i Uppsala tack vare samarbete med Tekniska högskolan i Stockholm.
Ingemar Thiblin uppmanade också AT-läkarna att vara uppmärksamma på att anabola steroider blir allt vanligare. Anabola steroider används av fler än användare av alla illegala droger tillsammans, sa han. Sådant missbruk kan till exempel vara orsak till hjärtbesvär, infertilitet och depression som patienter söker för.
– Patienterna berättar aldrig om sitt missbruk, men ni kommer garanterat att stöta på det.