– Vi har arbetat stenhårt för varenda kottes lön! säger Stig Reinholdsson.
Han berättar om en nära kontakt mellan alla medlemmar och läkarföreningen inför förhandlingarna.
– Vi driver ett mycket aktivt och medvetet lönearbete i föreningen, det är hemligheten bakom ett bra utfall.
Stig-Eric Åström, ordförande i Östergötlands läkarförening håller med. Där tjänar visserligen läkarna inte lika mycket som i Västmanland men läkarföreningen lyckades 2005 förhandla sig till de största löneökningarna för sina medlemmar. Det innebär att hela gruppen landstingsanställda läkare i Östergötland klättrade från en tidigare 18e till 9e plats i löneligan.
Även undergrupperna distriktsläkare, överläkare och ST-läkare låg i topp beträffande lönepåslag men deras medellöner ligger fortfarande kvar i den nedre halvan. Ett problem enligt Stig-Eric Åström är att många enskilda går dåligt förberedda in i en förhandling.
– Vi försöker också få alla som ska förhandla sin lön att ta kontakt med läkarföreningen.
Stig-Eric Åströms mål är att samtliga grupper var och en för sig ska upp rejält lönemässigt. För två år sedan gjorde läkarföreningen en ordentlig genomgång av lönerna i länet, tittade på varje kategori och jämförde med de intilliggande landstingen. Efter ett antal möten med landstingsledningen där föreningen visade på de låga lönerna i Östergötland kom man överens med arbetsgivaren om en plan för att läkarlönerna 2006 ska ligga åtminstone på en mediannivå i Sverige.
– Vi är ett stort landsting och ledningen hävdar att det ska vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Den nya centrumstrukturen i landstinget som innebär flera arbetsplatser för många kräver flexibilitet av oss, och det måste betalas med högre löner!