– Jag är lite förvånad att vi drar så starkt åt det borgerliga hållet.
Det säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm sedan hon å förbundets vägnar svarat på Läkartidningens sjukvårdspolitiska valkompass.
Igår presenterade Läkartidningen sin valkompass på Internet. Kompassen avslöjar hur dina åsikter stämmer överens med de olika riksdagspartiernas. Upphovsmännen bakom det politiska självtestet är statsvetarna Stig-Björn Ljunggren och Tommy Möller samt Christer Isaksson, författare och debattör. Testet är uppdelat i en allmänpolitisk del med 25 påståenden att ta ställning till och en rent sjukvårdspolitisk del med tio påståenden. I slutet av testet gäller det också att gradera vilken vikt man tillmäter de olika frågorna. Sedan spottar testet ur sig en skala som ska spegla ens politiska preferenser.
Trots resultatet i valkompassen säger Eva Nilsson Bågenholm att Läkarförbundet inte ska ses som en borgerlig organisation.
– I till exempel sjukskrivningsfrågan har samhörigheten varit större mellan Läkarförbundet och socialdemokraterna, säger hon och poängterar att Läkarförbundet är och ska förbli en partipolitiskt obunden organisation.
– I sakfrågor ska vi kunna ta ställning på ett sätt som kan stämma överens med ett politiskt partis, men det är olyckligt om vi alltid hamnar hos samma parti.
Är du nyfiken på vilket parti du egentligen sympatiserar med? Gå in på lakartidningen.se och testa valkompassen.

Så här reagerade Läkarförbundet på de sjukvårdspolitiska påståendena:

Resurserna till sjukvården ska öka kraftigt och uppgå till minst 10 procent av BNP.
Sympatiserar

Landstingens roll som huvudmän för sjukvården ska avvecklas.
Sympatiserar

Primärvården ska organiseras i ett riksomfattande husläkarsystem.
Sympatiserar starkt

En mångfald av utförare, inklusive privata som kan gå med vinst, ger bättre sjukvård.
Sympatiserar starkt

Vårdgarantin ska byggas ut så att patienten ges rätt till fritt vårdval i Sverige och inom EU.
Sympatiserar

Ett ytterligare ökat arbetsgivaransvar behövs för att minska sjukskrivningarna.
Sympatiserar

Svensk medicinsk forskning behöver kraftigt förstärkta resurser.
Sympatiserar starkt

Alla läkares rätt att skriva ut alla läkemedel ska begränsas.
Starkt emot

Asylsökande och gömda flyktingar ska ha rätt till vård, även sådan som inte är akut.
Sympatiserar starkt

Apoteksmonopolet ska avskaffas.
Sympatiserar starkt

Resultatet bygger på att svaren på de tio påståendena viktas mot de områden man själv uppger som väsentligast. Eva Nilsson Bågenholm angav husläkarsystemet och den medicinska forskningen som de två viktigaste frågorna för Läkarförbundet.