– Vi är inte förskonade från det mönster som allmänt gäller på arbetsmarknaden och som gynnar männens löner.
Det säger Charlotta Sävblom, ordförande i Sveriges yngre läkares förening, Sylf. Hon tycker att det är mycket olyckligt att de finns så tydliga könsskillnader redan från början av karriären.
– Man vet att sådana skillnader består, säger hon.
Av de 21 landstingen/regionerna finns i Sacos lönesök uppgifter om 18 stycken (se Tabell 2). Gotland, Kronoberg och Blekinge har för litet underlag för beräkningar uppdelat på kön.
I 10 av 18 landsting tjänar de manliga AT-läkarna mer än de kvinnliga AT-läkarna.
I 5 av 18 landsting är skillnaden mellan könen mindre än eller lika med 50 kronor.
I 3 av 18 landsting tjänar de kvinnliga AT-läkarna mer än de manliga AT-läkarna.
Beräknat på samtliga landsting har de manliga AT-läkarna en medellön på 458 kronor mer än de kvinnliga.

Halland är ett av de landsting som i praktiken inte har några löneskillnader mellan männens och kvinnornas medellöner på AT-läkarnivå. Anders Åkvist, ordförande i Sylf Halland, tycker att det är bra men menar att det egentligen nog främst är ett utslag av en rigid lönepolitik.
– För att hålla AT-lönerna nere använder arbetsgivaren här ett tariffliknande system där man i stort sett inte tar hänsyn till något förutom längd på tidigare vikariat.
Men Anders Åkvist noterar alltså att en positiv bieffekt av den halländska lönesättningspolitiken är att det finns litet utrymme för osakliga löneskillnader.
– Det finns egentligen inga sakliga löneskillnader heller mellan AT-läkare i Halland, konstaterar han.
Den första januari 2004 infördes individuell lönesättning även för AT-läkarna som förut lönesattes enligt tariffer.
– Vi har fått en bra löneökning för våra AT-läkare i och med det, säger Charlotta Sävblom.

Men är ojämlika löner priset som framförallt de kvinnliga AT-läkarna måste betala för den ökningen? Tydligen har det varit så säger Charlotta Sävblom, men hon vill inte acceptera att det fortsätter så.
– Man skulle önska att även arbetsgivarna medverkade och drev frågan om jämställda löner, säger hon och fortsätter:
– Vi vill bli bedömda som individer, men vi måste också få veta vad som gäller. Vilka meriter är det som lönar sig och vad förväntas man prestera.

Sylf ska också arbeta hårdare med att ge stöd till, framförallt kvinnliga, underläkare som ska förhandla.
– Men egentligen är det konstigt att inte vårt samhälle klarar av att bemästra frågan, så mycket fokus som det är på jämställdhet, säger Charlotta Sävblom.Manliga AT-läkare tjänar i snitt 458 kronor mer i månaden än kvinnliga AT-läkare.