För två år sedan anmälde Nordvästra Skånes läkarförening Helsinborgs lasarett till JämO för bristande analys av löneskillnader på över 3000 kronor mellan manliga och kvinnliga överläkare. I den lönekartläggning som JämO begärde in hävdade arbetsgivaren alla skillnader som sakligt grundade. Idag är skillnaden mellan manliga och kvinnliga överläkare vid sjukhuset knappt 2000 kronor. Men Marie Wedin, vice ordförande i Läkarförbundet och tidigare ordförande i Nordvästra Skånes läkarförening och överläkare i ortopedi vid Helsingborgs lasarett, anser att egentligen har inget hänt.
– Problemet är att arbetsgivaren offentligt har sagt att det inte finns några osakliga löneskillnader. Ändå så säger man att det ska tillsättas medel för att rätta till skillnader.
Hennes förklaring till att lönegapet mellan könen består på Helsingborgs lasarett är att lönerna sedan fem år tillbaka sätts enligt lönesamtalsmodellen där den enskilda arbetstagaren förhandlar sin lön med närmast lönesättande chef istället för traditionella förhandlingar mellan arbetsgivare och fack.
– Det beror på normer, kvinnlig kompetens räknas mindre. Det är något som sitter i både arbetsgivarens och de anställdas huvud, säger Marie Wedin.


I Sacos lönesök kan man numera se utfallet i varje lokalförening och inte bara per landsting/region. Det tydliggör skillnader som finns inom vissa landsting/regioner.