I fredags presenterade regeringen Nationell IT-strategi för vård och omsorg. Den innebär i korthet att:
En journal ska följa patienten och finnas tillgänglig för behörig personal oavsett när och var informationen registrerades från början.
Vårdens IT-system ska vara lätta att använda och grantera patientsäkerheten.
Information ska finnas tillgänglig för patienterna via en rikstäckande portal med såväl uppgifter om vårdinstanser och råd om egenvård som möjlighet att ta del av sina egna journaluppgifter.
Ett mer automatiserat system för rapportering till kvalitetsregister.
–Trots att sjukvården är en av de mest IT-intensiva branscherna så har vi ännu inte fått den fulla nyttan av tekniken, säger Ylva Johansson. Bland annat beror det på inkompatibla system som inte kan kommunicera med varandra och lagar som hindrar effektiv kommunikation.
Hon får medhåll av Benny Ståhlberg, ordförande i Läkarförbundets IT-råd, som är positiv till tanken på en nationell strategi, enligt honom ligger också ett stort problem i att dagens system många gånger är krångliga att använda.
– Det är oerhört viktigt att professionerna i vården får vara med och utforma systemen som vi ska använda, säger Benny Ståhlberg.
Redan till hösten väntas ett förslag på hur lagarna kan skrivas om så att de möjliggör dokumentation och informationsöverföring utan att riskera patienternas integritet. Just det tror Benny Ståhlberg blir den svåraste nöten att knäcka.
– Kanske är det inte heller där vi ska spänna bågen, säger han utan tycker tyngdpunkten ska ligga på att göra kommunikationen mellan systemen möjlig. Benny Ståhlberg tycker också det är viktigt att också de privata vårdgivarna inkluderas i den nationella strategin.
Socialstyrelsen utarbetar nu ett enhetligt system för begrepp och kategorisering av information. En teknisk infrastruktur för möjlighet till kommunikation över organisatoriska och geografiska gränser ska också utvecklas.
Enligt Benny Ståhlberg är det pengar som måste till för att stimulera ett samarbete. Men Ylva Johansson anser att pengarna redan finns i vården.
– Hälso- och sjukvården satsar mellan sex och nio miljarder kronor varje år på IT, så det är ingen brist på investeringar, men samordningen måste bli bättre, säger hon.
– En gemensam IT-policy kräver stora investeringar för landstingen. Om detta inte bara ska bli vackra ord krävs medel från staten, säger Benny Ståhlberg.