Skatteverket genomför sedan i höstas en specialgranskning av privata sjukgymnaster och privatläkare, i första hand med landstingsavtal. Redan i februari stod Alf Oskarsson, projektledare för granskningen, i TV och berättade om den kommande granskningen. Genom att berätta i förväg ville Skatteverket ge företagarna möjlighet att rätta till eventuella fel.Trots det hittade man alltså grava felaktigheter i mer än vartannat företags redovisning i bokföring och deklaration.
– Det är lite nedslående, säger Alf Oskarsson.
I och för sig menar Alf Oskarsson att man vid granskningar av mindre företag i alla möjliga branscher hittar avdrag i deklarationen för kostnader som inte ska vara med i bokföringen. Och rena misstag är enligt Alf Oskarsson undantag.
– De flesta avdrag har så privat eller näringsfrämmande karaktär att de måste bedömas som avsiktliga.

Privata läkare och sjukgymnaster verkar enligt Alf Oskarsson i större utsträckning än andra företagare underlåta att ta upp alla företagets inkomster i deklarationen.
– Vi har påträffat oredovisade inkomster i mer än en tredjedel av fallen, säger Alf Oskarsson.
Avtalen med landstingen gör att Skatteverket har möjlighet att stämma av de granskade företagens uppgivna inkomster med landstingens ersättningar. Dessutom har Skatteverket tittat på bland annat körkortsintyg.
– Dessutom har vi sett på utgifter för inköp av vaccin; ibland finns inkomsterna från vaccinationerna inte alls bokförda, säger Alf Oskarsson.

Han berättar också att läkarnas felaktigheter omfattar i genomsnitt större belopp än sjukgymnasternas. Däremot är felaktiga avdrag för kostnader något mer frekventa bland sjukgymnasterna.
Hittills har man gått igenom 230 företag, och granskningen ska fortsätta under hela 2006. Skatteverket räknar med att hinna med minst 600 företag. Senast en så här systematisk och landsomfattande genomgång av privata läkare och sjukgymnaster gjordes var i början på 1970-talet.