Spridningen mellan de olika specialiteternas överläkarlöner är drygt 10000 kronor räknat på medianlönerna i november 2005. Allra bäst tjänar överläkarna i klinisk cytologi som har en medianlön på 59100 kronor. Klinisk cytologi, och även andra labbspecialiteter, dras med rekryteringsproblem, något som bidrar till att höja lönenivån i gruppen.
De överläkare som har lägst medianlön är de inom socialmedicin, de kommer knappt upp i 49000 kronor i månaden.
Men även om spannet mellan de olika specialiteternas medianlöner är stort så är det ofta större inom specialiteterna. Skillnaden mellan den 90e och 10e percentilen är störst i de specialiteter med högst medianlön, till exempel finns en spridning på 17595 kronor mellan de överläkare i neuroradiologi som tjänar mest och minst.
Men även bland de relativt lågt avlönande överläkarna i hörselrubbningar finns en skillnad på nästan 15000 kronor.
Mest samlade ligger lönerna bland överläkarna i neurologi, där 8300 kronor skiljer den 10e percentilen från den 90e.