– Chikungunyainfektion ger mycket hög feber och kraftiga ledsmärtor. En del patienter har så ont att vi knappt kan röra vid dem, berättar Jean-Luc Yvin, chef för den internmedicinska avdelningen på sjukhuset i Réunions huvudstad Saint-Denis.
Sedan mars förra året har man (enligt WHO och Observatoire Régional de la Santé de la Réunion) beräknat att 157000 invånare blivit sjuka. 77 har avlidit till följd av komplikationer av eller i samband med chikungunya. Dock har inga dödsfall direkt orsakade av viruset bekräftats. Detta ska jämföras med en total befolkning på cirka 750000 personer. Det är svårt att skydda sig mot viruset, eftersom det sprids via myggan Aedes albopictus, som existerar överallt på ön.
Läs en längre tidigare publicerad version av artikeln http://lakartidningen.se/engine.php?articleId=3423