– Det behövs fler studier innan vi vet tillräckligt mycket om doseringsnivåer bland annat, säger Britt-Marie Landgren, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
Ett bidrag är en avhandling av Angelique Flöter Rådestad, specialistläkare vid kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna (se sidan 634 i detta nr av LT).
– Den är välgjord, ett bra inlägg i debatten om ett aktuellt ämne, tycker Britt-Marie Landgren.
I flera andra europeiska länder, exempelvis Tyskland, Holland och England, är testosteronbehandling av kvinnor betydligt vanligare. Där tas också äggstockarna bort i större utsträckning än i Sverige, enligt Britt-Marie Landgren.
– Testosteron ges många gånger i tillägg till östrogen eller som ett kombinationspreparat. En behandling som efterfrågas av många kvinnor i Sverige, säger hon.

Ändå tror Britt-Marie Landgren inte att testosteronet kommer att få samma proportioner som östrogenet en gång hade.
– Inställningen till hormonbehandling har generellt blivit mer negativ. Men det är svårt att sia om framtiden, vi får invänta ökad kunskap, säger hon.
Överläkaren Claes Gottlieb, docent vid IVF och fertilitetsmottagningen på Sophiahemmet i Stockholm, är en av få svenska gynekologer som behandlar kvinnor med testosteron.
– Jag stödjer mig på utländska studier och på egna erfarenheter, säger Claes Gottlieb, som noggrant följer upp sina patienter med blodanalyser och kliniska undersökningar.
– Det är omkring 15 år sedan jag började behandla kvinnor med testosteroninjektioner. De få kvinnor som får behandlingen upplever att de mår mycket bättre, trots eventuella bieffekter, tillägger han.
Claes Gottlieb framhåller att det är ytterst viktigt att patienterna är medvetna om risken för biverkningar. Testosteronbehandling kan ge bestående förstoring av klitoris och ett något sänkt röstläge. Andra bieffekter, som dock försvinner om behandlingen avslutas, är akne och ökad behåring.

Målet är naturligtvis att hitta en dos, individuell för varje patient, som inte ger några eller ytterst få biverkningar.
Claes Gottlieb efterfrågar också fler studier för att testosteronbehandling ska bli mer legitimt.
– Redan nu finns belägg för att testosteron påverkar sexualiteten, energin och humöret. När vi har ännu mer dokumentation på bordet är jag övertygad om att det kommer att bli en vanligare behandlingsmetod, säger han.