– Jag tycker inte det finns något egenvärde i att öka kostnaderna i sjukvården. Ingen strävar ju efter att vara sjuk, målet måste vara att vi ska bli friskare och inte sjukare.
Det säger Jan Lindholm som sitter i riksdagens socialutskott och är miljöpartiets talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor. Han säger att miljöpartiet vill lägga mycket mer kraft på det förebyggande arbetet för att folk ska slippa bli sjuka.
– Vi har också ett konsumtionsmönster som ökar sjukvårdsbehoven. Men om vi inte kan vända den utvecklingen med förebyggande arbete måste vi naturligtvis tillföra medel så att vi får en fungerande sjukvård.
Men miljöpartiet vill också satsa mer pengar på medicinsk forskning. Miljöpartiet är också mycket positivt till alternativ- och komplementärmedicin.
– Där finns ett sätt att se på patienten som en helhet som inte alltid finns inom skolmedicinen.

Jan Lindholm har stora förhoppningar på det nya Osher-centret på Karolinska institutet och hoppas att forskningen där ska kunna öppna dörrar mellan komplementärmedicinen och skolmedicinen.
Jan Lindholm tycker heller inte det finns något problem i att vården inte alltid är lika över landet.
– Ta cancer till exempel. Där man väljer att stråla är man förmodligen bra på det och där man väljer att operera är man väl bra på det.
Han tror inte heller egentligen att pengar spelar särskilt stor roll vad beträffar val av behandlingsmetod på olika sjukhus och säger att det vore farligt om politikerna lade sig i vilken metod som ska användas.
– Man måste lita på professionen, de jobbar inte medvetet med en metod som är sämre.

Elina Linna sitter också i socialutskottet och är vänsterpartiets talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor. Hon säger att vi inte kommit ikapp de nedskärningar som gjordes i sjukvården under 1990-talet och att det därför fortfarande finns behov av ökade resurser till hälso- och sjukvården.
– Vi tycker att cirka 10 procent av BNP är rimligt. Det skulle kunna höja kvalitet och förbättra tillgängligheten om vi tillförde mer pengar.
Dessutom tycker hon det är viktigt att komma ihåg vilka stora pensionsavgångar som väntar.
– Samhället måste ha en beredskap att satsa på hälso- och sjukvården.
Vänsterpartiet är det riksdagsparti som är mest positivt till landstingens roll som sjukvårdshuvudmän.
– På det här stadiet anser vi att landstingen ska finnas kvar. Vi anser att hälso- och sjukvården ska vara demokratiskt styrd och är för ett system med förtroendevalda.
Vänsterpartiet vill också bygga ut närsjukvård för bland andra äldre och kroniker, det tror Elina Linna skulle förbättra tillgängligheten.

Hon poängterar också att riksdagsbeslutet om prioriteringsordning gäller och att det är viktigt att sjukvården lever upp till det.
– Landstingspolitikerna har att rätta sig efter prioriteringsordningen, men den medicinska bedömningen måste professionen göra.
Vänsterpartiet skulle helst se en stopplag även för primärvården.
– Vi tycker inte att man ska upphandla vårdcentraler, de ska vara landstingsdrivna.
Emellertid säger Elina Linna att man kan tänka sig personalkooperativt drivna enheter.
– Men vi tycker att det är väldigt viktigt att medborgarna har möjlighet att styra sin sjukvård genom förtroendevalda.