– I presidiet måste man otvetydigt se till hela förbundets bästa.
Det säger Benny Ståhlberg, ordförande i Distriktsläkarföreningen, DLF, och andre vice ordförande i Läkarförbundet, apropå att både vara ordförande i en yrkesförening och sitta i SLFs presidium.
– Jag kan inte driva frågor som inte är förbundets politik i presidiet. Men just nu går förbundets och DLFs politik hand i hand så jag har inte det problemet.