De infektionssjukdomar som väckt störst uppmärksamhet i västvärldens medier de senaste åren har utgjort förhållandevis små hot mot folkhälsan, sett i ett globalt perspektiv.
Den nya varianten av Creutzfeldt–Jakobs sjukdom, vCJD, som överförs från nötkreatur som bär på hjärnsjukdomen bovin spongiform encefalopati, BSE, drabbade omkring 140 personer mellan åren 1996 och 2002. De flesta, 129 personer, bodde i Storbritannien. Därefter drabbades Frankrike hårdast, med totalt sex insjuknade. SARS, svår akut respiratorisk sjukdom, drabbade drygt 8000 personer från november 2002 till juli 2003. 774 av de insjuknade avled. Det flesta levde i Hongkong eller i Kina. Även några fall registrerades i Kanada och Singapore.

De allvarligaste infektionssjukdomarna drabbar främst afrikanska länder söder om Sahara. Under 2005 smittades fem miljoner människor av HIV, och idag lever över 40 miljoner med HIV-infektion. Den stora majoriteten av dessa, 64 procent, är människor som lever söder om Sahara. Under 2005 dog över tre miljoner HIV-smittade i aidsrelaterade sjukdomar. En halv miljon av dessa var barn.
Av de omkring 300 miljoner människor som varje år insjuknar i malaria bor 90 procent söder om Sahara. Mellan en och två miljoner avlider per år. De flesta är barn. Även ebolaorsakad viral hemorragisk feber drabbar främst länder söder om Sahara, till största delen människor boende i Uganda, Sudan, Zaire. Sedan 1976 har närmare 2000 insjuknat till följd av ebola-smitta. Av dessa har omkring 1300 avlidit.

Även den kanske mest spridda infektionssjukdomen, tuberkulos, drabbar tredje världen hårdast. Närmare två miljarder människor är bärare av tuberkulosbakterien. Av de nio miljoner som varje år insjuknar i tuberkulos avlider cirka två miljoner. 80 procent av dem som insjuknar lever i tredje världen.