När tsunamin sköljde in över stränderna i Sydostasien fanns ingen beredskap för svenska sjukvårdsinsatser utomlands. Socialstyrelsen har nu på regeringens uppdrag utarbetat ett förslag som både omfattar hur insatser i framtiden bör samordnas och vilka lagar som bör ändras för att det överhuvudtaget ska vara möjligt. Bland annat ska en medicinsk expertgrupp ständigt finnas i beredskap för att sändas ut på bedömningsuppdrag.
Trots att regeringen ännu inte tagit ställning till Socialstyrelsens förslag är expertgruppen redan utsedd och har också fått viss utbildning som Socialstyrelsen anordnat tillsammans med Räddningsverket.
I den medicinska expertgruppen för behovsbedömning ingår bland annat Johan von Schreeb, kirurg och tidigare ordförande för svenska Läkare utan gränser och Åsa Molde, också kirurg och tidigare kirurgisk koordinator för Internationella rödakorskommittén.
Några landsting ska få i uppdrag att svara för planering och beredskap för sjukvårdsinsatserna.
Eftersom det kan krävas diplomatiska överläggningar innan Svensk sjukvård kan verka i ett annat land är det alltid regeringen som fattar beslut om en vårdinsats ska inledas. Expertgruppen kan emellertid sändas ut på Socialstyrelsens eget initiativ.Khao Lak den den 18 januari 2005. När tsunamin sköljde in över stränderna i Sydostasien fanns ingen beredskap för svenska sjukvårdsinsatser utomlands.