Konferensen, av inledningstalaren arbetslivsminister Hans Karlsson kallad »kick off«, hade lockat flera hundra nyckelpersoner från hela landet och hölls apropå att hela sjukvården från och med nu ska prioritera sjukskrivningsprocessen. Tre miljarder utspridda över tre år ska fördelas i vården efter hur sjuktalen sänkts. Hans Karlsson hoppas på ökad kunskap om sjukvårdens roll och om sjukskrivning som behandling, på ökad samverkan med arbetsgivare och försäkringskassa samt kortare sjukskrivningstider.
Vid en pressträff berömde han Läkarförbundet, som länge verkat för stimulansmedel.
– Det har haft betydelse och underlättat dramatiskt att Läkarförbundet har engagerat sig.
Han betonade också läkarnas svåra roll, som han hoppas ska underlättas av det beslutsstöd som nu tas fram. Idén att helt lyfta bort arbetsförmågebedömningen från läkarnas bord, vilket socialförsäkringsutredaren Anna Hedborg nyligen föreslagit, ville Hans Karlsson inte »recensera«.
– Jag tänker inte delta i den debatt som Anna Hedborg skapar.

Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm hävdade att läkarna bör behålla uppgiften. Rollerna som tjänsteman och patientens advokat går att förena, hävdade hon, men välkomnade också ökat samarbete med psykologer, kuratorer, sjukgymnaster med flera. Hon var också en av många som betonade att miljardsatsningen inte handlar om en klappjakt på sjukskrivna.
Anna Östbom, Sveriges Kommuner och Landsting, ville inte lägga allt fokus på läkarna.
– Då är man ute och cyklar. Det saknas ett ledningsperspektiv inom hälso- och sjukvården, från högsta politiska ledningen ner till verksamhetsnivå, så att läkaren inte känner sig ensam. Lyft det till en ledningsfråga!
Christina Källgren Peterson, projektledare i Landstinget i Östergötland, tog upp en risk med att prioritera sjukskrivningsfrågor i vården.
– Det tenderar att tränga undan äldre och funktionshindrade patienter, sa hon utifrån erfarenheter i det egna landstinget.