»Jag finner det oacceptabelt att innehållet i min ledare ändrats efter att jag signerat«, skrev hon i ett mejl till Eva Nilsson Bågenholm. Mejlet vidarebefordrades också till Läkarförbundets centralstyrelse, Läkartidningens chefredaktör, VD och vice VD i Läkarförbundet. Mejlet är också undertecknat av Sjukhusläkarföreningens styrelse, där Marie Wedin är ordförande.
Marie Wedins signerade ledare skrevs inför Sjukhusläkarföreningens fullmäktigemöte i förra veckan där bland annat en motion om åtgärder mot bristen på vårdplatser behandlades. Slutsatsen i ledaren är att sjukhusläkarna bör få en möjlighet att verka i friare former, till exempel genom att hel- eller deltidsarbeta på öppenvårdsmottagningar.
»Detta kan minska behovet av vårdplatser på sjukhus och samtidigt öka tillgängligheten till sjukvård i samhället,« står det i ledaren.
Men denna mening har inte Marie Wedin skrivit, den har formulerats av Eva Nilsson Bågenholm, som var den som förmedlade ledartexten till Läkartidningens redaktion, hävdar Marie Wedin.
I hennes ursprungsversion menade hon att en ökad mängd sjukhusspecialister i den öppna närsjukvården »minskar i sig kanske inte behovet av vårdplatser på sjukhus men ökar tillgängligheten till sjukvård i samhället«.

I sitt mejl till ordföranden skriver Marie Wedin vidare:
»Dina förändringar innebär dels att du förstört logiken i ledaren och också förvanskat Sjukhusläkarföreningens politik i vårdplatsfrågan. Vi tror inte på en ytterligare vårdplatsminskning vilket nu blev slutsatsen.«
Eva Nilsson Bågenholm menar att hon givit Marie Wedin i uppdrag att skriva en ledare ur Läkarförbundets perspektiv – inte ur Sjukhusläkarföreningens.
– Det är praxis sedan 8–10 år att ordföranden i Sveriges läkarförbund lägger sista handen vid ledaren i Läkartidningen. Detta för att det ska vara tydligt att det är förbundets åsikter som speglas där, säger Eva Nilsson Bågenholm.
– Efter att ha läst hennes slutsatser försökte jag nå henne flera gånger per telefon och mejl för att förklara att de var oacceptabla ur Läkarförbundets perspektiv – men hon gjorde sig oanträffbar och försatte mig i en ohållbar situation: att antingen ändra eller inte låta publicera den alls.

Marie Wedin vill tona ned talet om en personkonflikt mellan henne och Eva Nilsson Bågenholm, men säger att det är principiellt angeläget för henne att inte behöva skriva under något som hon inte tror på.
– Det viktigaste just nu är att det inte råder någon tveksamhet kring Sjukhusläkarföreningens politik i den här frågan. Vår linje är klar – vi anser att vårdplatserna är otillräckliga, och det får inte råda någon tveksamhet på den punkten, säger Marie Wedin.
Kan ni båda sitta kvar efter detta?
– Ledaren ändrar inte den saken i sig. Det går säkert bra. Det här med ledaren är inte en personfråga utan en anständighetsfråga. Det här får vi ordna upp de närmaste dagarna. Och så får vi se till att det inte händer igen, säger Marie Wedin.
Hur ska ni kunna samarbeta i fortsättningen?
– Vi kan samarbeta på det sätt vi tidigare samarbetat. Vi sitter tillsammans i CS, i presidiet och i förhandlingsdelegationen, och det arbetet fortskrider. Vi har olika nischer och håller oss sakligt till dem. Om vi inte klampar över varandra ska det nog gå bra.
Eva Nilsson Bågenholm menar att båda kan sitta kvar:
– Men det är ju de som väljer oss som styr det. Rent formellt kan vi det. Men vi har ett komplicerat samarbete som nu påverkat hela centralstyrelsen och förbundet. Det har varit komplicerat under alla våra år tillsammans, och eftersom det nu är uppenbart även utåt skadar det också förbundet.
Hur ska ni kunna samarbeta i fortsättningen?
– Det måste vi ju. Som ordförande är det min uppgift att se till att det fungerar så bra som möjligt.
Eva Nilsson Bågenholm har inga planer på att avgå.
– Jag står till förfogande, säger hon.Marie Wedin käner sig kränkt av …
… Eva Nilsson Bågenholms ändringar i förra veckans ledare i Läkartidningen.