Läkare i Tyskland tillhör inte de yrkesgrupper som brukar ta till strejkvapnet, men bakgrunden till att Marburger Bund, den största fackföreningen för läkare, nu kallar till strejk på en lång rad viktiga sjukhus är att tyska läkares arbetsförhållanden under flera år försämrats kraftigt.
Bland annat har julhelgs- och semesterersättning dragits in eller minskat för delar av yrkeskåren. Samtidigt jobbar allt fler allt längre arbetspass – vilket har lett till diskussioner om försämrad patientsäkerhet. Trots ett prejudicerande beslut i EG-domstolen för tre år sedan som förbjuder alltför långa arbetspass, så har förhållandena på sjukhusen inte förbättrats sedan dess.

Strejken inleddes egentligen förra året, men efter att avtalsförhandlingarna gått i stå valde man i mitten av mars att återigen börja strejka. För en dryg vecka sedan samlades 6000 läkare i Hannover för att demonstrera. Iklädda vita rockar delade de ut information samt passade på att bjuda förbipasserande på gratis blodtryckskontroll. Förståelsen för strejken från allmänhetens och patienternas sida är störst vad gäller arbetstiderna och mindre vad gäller kraven om lönehöjningar på 30 procent.
Men Marburger Bunds ordförande Frank Ulrich Montgomery pekar på de indragna ersättningarna och veckoarbetstiden som höjts till 42 timmar.
– Vi vill inte ha 130 procent i lön. Men efter de senaste årens lönestöld vill vi ha våra löner tillbaka på 100 från nuvarande 70 procent, säger han i tyska tidningar.

De nu strejkande sjukhusläkarna har också fått sitt stöd av tyska privatpraktiserande läkares yrkesorganisation, Hartmannbund. De kallar arbetsförhållandena på sjukhusen för »miserabla«. Vid en demonstration i Berlin förra fredagen tågade uppskattningsvis 30000 privatpraktiserande läkare från hela landet för att framförallt för egen del kräva bättre arbetsförhållanden, men också för att uttrycka sitt stöd för de strejkande kollegerna.
Utöver landets universitetssjukhus så deltar nu också en rad andra sjukhus i strejken. Förhoppningarna om att parterna ska enas är små, arbetsgivarsidan kallar Marburger Bunds krav för »orealistiska« och tycker att man istället ska sätta sig vid förhandlingsbordet igen.

I bakgrunden arbetar också Tysklands nya koalitionsregering just nu med ett nytt reformpaket för hälsovårdspolitiken.
Ingångslönen för en nyutbildad läkare i Tyskland ligger idag på cirka 20000 kronor efter skatt.


Demonstrerande läkare i Berlin.