Under de fyra senaste åren har Landstinget Gävleborg sammanlagt gått 410 miljoner kronor back. Förra året hade man budgeterat för ett positivt resultat på minst 39 miljoner kronor, men slutresultatet blev ett negativt resultat på drygt 119 miljoner. Landstingets revisorer är mycket kritiska till att landstingsstyrelsen inte vidtagit några verkningsfulla åtgärder mot de stora budgetmässiga avvikelserna.
– Ja, kanske borde vi tagit tag i situationen ett halvår tidigare, säger landstingsrådet Ann-Catrin Bergman, mp.

Landstinget i Gävleborg styrs av en koalition av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister som tillsammans har majoritet i landstingsfullmäktige. Trots detta lyckades oppositionen i höstas få igenom sitt förslag till budget samt en lägre skattehöjning än vad majoriteten föreslagit. Då hoppade landstingsstyrelsens socialdemokratiska ordförande av. Koalitionen beslutade emellertid att fortsätta styra landstinget. Även om det långt ifrån var ett självklart beslut för s, v och mp att fortsätta leda landstinget menar Ann-Catrin Bergman att man som förtroendevald måste ta sitt ansvar.
– Mycket tydde på att vi höll på att styra upp ekonomin, men nu blir det betydligt svårare. Genom att vår skattehöjning inte gick igenom förlorar landstinget 72 miljoner. Det är borgarna som inte tagit sitt ansvar.

Under mandatperioden har också landstingsdirektören, produktionsdirektören, landstingsstyrelsens ordförande och sjukhusdirektören i Gävle avgått eller sparkats på grund av turbulensen. Sjukhusdirektören för att han enligt Ann-Catrin Bergman inte förmått verkställa beslut om nedskärningar i önskvärd takt. Men enligt såväl revisorerna som oppositionslandstingsrådet Björn Brink (c) har inte heller majoritetskoalitionen lyckats särskilt bra.
– Vi tänker lyckas bättre, säger en segerviss Björn Brink.
Receptet enligt honom är att lägga ut fler verksamheter på entreprenad för att få igång kreativiteten hos medarbetarna.
Ann-Catrin Bergman kan inte svara på varför det är så rörigt i Landstinget Gävleborg men anser att kritiken mot henne och övriga landstingsledningen delvis varit orättvis.
– Det är ganska tunt av oppositionen att kritisera oss när de inte har något bättre att komma med själva.


Ingvar Nordberg, ordförande i Gästrike-Hälsinge läkareförening, säger att både befolkning och landstingsanställda i Gävleborg är luttrade efter år av landstingsledningens mindre lyckade sparåtgärder. »Vi har till exempel den dyraste primärvården per capita men inte fler distriktsläkare än andra landsting. Ifjol hade vi väldigt få ansökningar till AT-läkartjänsterna, en följd av att vi inte får några ST-tjänster till slutenvården. Vi skulle vilja att politikerna tänkte mer långsiktigt.« Foto: Nick Blackmon