Anders W Jonsson anser att alldeles för få riksdagsledamöter har ett barnperspektiv, något han vill ändra på. I hans fokus står barnen och ungdomarna, i synnerhet de som växer upp under knappa förhållanden.
– Jag träffar hundratals barnfamiljer varje år och för samtal med dem utifrån hur deras livssituation ser ut, säger han.
– Det är många som inte har det bra. De ekonomiska klyftorna ökar i samhället och det drabbar barnen.
Anders W Jonsson vill arbeta för att sänka skatten för låginkomsttagare.
– Vi har väldens högsta skatter även för dem med små inkomster. Nu har centern fått med de övriga i alliansen på kravet att sänka skatterna för dem.
Anders W Jonsson har varit politiskt engagerad ända sedan tonåren, men tycker att alldeles för få läkarkolleger intresserar sig för politiskt arbete.
– Det kan bero på att läkare har det allra största anseendet i samhället, medan politiker ligger i andra änden. Dessutom kan det handla om pengar: Blir jag riksdagsledamot blir jag tvungen att sänka min lön rejält.

Men det bekymrar inte Anders W Jonsson som ser fram emot minst fyra år i arbete som förtroendevald i riksdagen. Inför höstens riksdagsval står han som andranamn på centerns Gävleborgslista, och han är ganska säker på att komma in.
– Jag gick med i centern strax före valet 1976 och jag har inte sedan dess känt ett sådant självförtroende bland centerns företrädare. Det kommer att gå jättebra!Anders W Jonsson (c) hoppas kunna göra nytta i riksdagen utifrån sin läkarprofession i allmänhet och sitt perspektiv som barnläkare i synnerhet.