Salus Ansvar Liv är ett så kallat ömsesidigt livförsäkringsbolag där kapitalet ägs av spararna. Men själva bolaget som sköter hanteringen och administrationen ägs till l00 procent av Salus Ansvar, som i sin tur är börsnoterat. Svenska regler, skatter och praxis har hindrat sparare från att flytta kapital från en förvaltare till en annan, vilket gjort att de svenska livbolagen främst konkurrerat om nya sparare.
Samtidigt är ägarna av livbolag förbjudna att ta ut utdelning från livbolagen, vilket gjort att det under årens lopp dykt upp mer eller mindre kreativa försök från moderbolagens sida att ändå på något sätt »mjölka kossan«.
Mest känt är Skandia, där försäljningen av kapitalförvaltningen ifrågasattes, liksom hur det gick till när Skandias livbolag köpte Skandias kontorsfastighet. För närvarande pågår det en process mellan Skandia och Skandia Liv. Spararna i Skandia Liv förbereder också en grupptalan. Även i andra livbolag har det förekommit framför allt internaffärer som kritiserats för att missgynna spararna i livbolagen.

Mellan Salus Ansvar och det helägda livbolaget gäller det kanske främst köpet av det gemensamma köpet av sakbolaget Ansvar, som sedan gick i konkurs, försäljningen av kapitalförvaltningen samt hur den skötts och upphandlats samt en del fastighetsaffärer där livbolaget verkar ha köpt och ägt lägenheter, som sedan använts av moderbolaget i personalpolitiskt syfte.
Dessutom har styrelsen i livbolaget tidigare varit i stort sett dominerad av personer från moderbolaget eller med bindningar till ägarna av moderbolaget.
Regeringen håller på med ett lagförslag som sannolikt kommer att förbjuda dagens system med ömsesidiga livbolag på grund av de problem som varit med sammanblandning mellan moderbolag och livbolag.
Liksom en del andra livbolag var Salus Ansvar Liv tungt i aktier i slutet av 1990-talet, vilket förstås gav bra avkastning men också innebar en hög risk som inte riktigt går ihop med ett livbolag. En trög reaktion på börsraset gjorde sedan att den så kallade konsolideringsgraden blev så låg att återbäring måste tas tillbaka och att bolaget inte ens skulle mäkta med den garanterade avkastningen på 3 procent, bland annat på grund av ett lågt ränteläge. Med för låg konsolideringsgrad får livbolag investera bara i säkra räntepapper som statsobligationer.

Den variant som erbjuds spararna i Salus Ansvar Liv i SEB Trygg Liv Nya skiljer sig främst genom att det inte finns någon garanterad avkastning. Det ger oftast friare placeringsmöjligheter och förhoppningsvis över tiden en bättre avkastning. I ett av alternativen finns dock en inbyggd dämpare som gör att värdet på det man sparar inte kan gå under 90 procent.


Salus Ansvar och det helägda livbolaget köpte gemensamt sakbolaget Ansvar, som sedan gick i konkurs.