Företagshälsovården bör i framtiden ha tre uppgifter: arbetsmiljöarbete, individbaserad sjukvård samt den sjukskrivande rollen. Detta är ytterligare ett av debattutspelen från Socialförsäkringsutredningen som i sin senaste debattskrift »Företagshälsovård på tre ben« utvecklar tankarna.
Utredningssekreterare Jan Bröms ser framför sig en primärvård alltmer baserad på privata vårdgivare där vanlig primärvård och företagshälsovård flyter ihop.
Vårdcentraler ska kunna erbjuda företagshälsovård som en tjänst som ett företag kan köpa. Och företagshälsovården tar hand om det sjukskrivande arbetet, på delegation från Försäkringskassan. Ett större kostnadsansvar läggs på arbetsmarknadens parter – försäkringen ska bära sina egna kostnader – vilket ger incitament för parterna att utveckla företagshälsovården, arbetsmiljöarbetet och även ta ansvar för de anställdas hälsa ur ett rent sjukvårdsperspektiv. »Intressanta synergier« väntas uppstå, enligt utredningen.

Hur går det då med primärvården av alla dem som inte är anställda?
– Det finns ingen anledning att ta bort dagens primärvård, de äldres primärvård till exempel. Sedan kan man diskutera vem som ska betala den.
Ett problem, enligt Jan Bröms, är också hur det rent sjukvårdande inslaget i företagshälsovården ska betalas.
– Det logiska är att landstingen betalar det, men det är väldigt svårt att få in den sortens primärvård i landstingens prioriteringar.
Någon form av kapitationsersättning kanske kan vara en lösning, tror han.
För att klara en stor utbyggnad av företagshälsovården kan en del traditionellt läkararbete överföras på bland andra sjuksköterskor, sjukgymnaster eller beteendevetare, tror han också.
Jan Bröms hoppas att en företagshälsovård som får bedriva ren sjukvård ska tilltala Läkarförbundet.
Elisabet Ohlin