I förra veckans Läkartidningen (se LT nr 18) uttryckte Motalaläkaren Rickard Ånell farhågor att Läkarföreningen i Östergötland låter sig påverkas av det nybildade politiska partiet Vrinnevilistan. Vrinnevilistans ordförande, Lasse Pettersson är också ordförande i valberedningen för Läkarföreningen i Östergötland och sitter därmed med som adjungerad under styrelsemötena.
Rickard Ånell menade att Lasse Pettersson sitter på dubbla stolar och borde hoppa av sina fackliga uppdrag. Dessutom tycker han att lokalföreningen varit väl fokuserad på frågor som gagnat just läkarna på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.
Nu svarar läkarföreningens ordförande Stig-Eric Åström på kritiken:
– Lasse Pettersson har inte drivit Vrinnevilistans politik i styrelsen. Läkarföreningen är fri från partipolitiska bindningar, det har den varit så länge jag har varit engagerad.
Stig-Eric Åström känner inte till att någon annan i eller nära lokalföreningens styrelse förut varit partipolitiskt engagerad. Han säger att om Lasse Pettersson skulle få svårt att skilja på att vara läkarkårsordförande på Vrinnevisjukhuset och att vara politiker för Vrinnevilistan så måste styrelsen ta upp det med honom.
– I sådant fall måste han naturligtvis välja.
Sara Gunnardotter

Ur MBL 1976:580, 7 §:

Med föreningsrätt avses rätt för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation, att utnyttja medlemskapet och att verka för organisationen eller för att sådan bildas.