Landstinget i Östergötland styrs av en koalition av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister. Efter valet 2002 var ekonomin i landstinget i stort sett körd i botten, och ett år senare presenterade landstingsledningen ett sparpaket som dels innebar en omfattande strukturförändring av sjukvården i länet, dels innebar ett varsel på 310 anställda (blev till slut 60), samt en utbudsbegränsning, den omtalade östgötska prioriteringslistan.
Förändringarna genomfördes i början av 2004. Sjukhusen fick ansvar för profilområden, verksamheter koncentrerades till något av sjukhusen och många anställda reagerade med missnöje. Läkarna som grupp var enligt personaldirektör Agneta Westerdahl lite mer missnöjda än andra, de som arbetar inom det länsövergripande ortopedcentrumet likaså, och allra mest missnöjda blev de inom ortopedicentrum på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.
En personalenkät som gjordes förra året visar att färre än en fjärdedel av läkarna inom ortopedcentrum i Östergötland skulle rekommendera en god vän att söka arbete inom landstinget. Endast 14 procent av samma grupp kände förtroende för produktionsenhetschefens ledning av verksamheten.
Trots det är en av arkitekterna bakom den nya strukturen, landstingsrådet Paul Håkansson (s), i stort sett nöjd med utfallet av den stora organisationsförändringen.
– Det är klart vi har problem, men inget som föranleder några stora förändringar.
Marie Morell (m), oppositionslandstingsråd, håller med om att det inte är läge att »riva upp allt och starta en ny flyttkarusell«. Däremot är hon mer öppen för förändringar.
– Vi moderater har hela tiden varit emot de länsövergripande centrumbildningarna och vill istället verka för en ökad decentralisering.

Just ortopedicentrum har medfört extra mycket oro, såväl bland personal som bland patienter. Ortopeden i Norrköping har till exempel inte längre någon protesverksamhet alls. Den är förlagd till Motala. Lasse Pettersson, röntgenläkare vid Ortopedcentrum på Vrinnevisjukhuset, säger att verksamheten i Norrköping i och med centrumstrukturer avlövats så till den grad att man snart inte klarar att bemanna akuten. Lasse Pettersson har nu engagerat sig politiskt i frågan genom att starta partiet Vrinnevilistan, som ställer upp i höstens landstingsval.
– Vi vill först och främst åstadkomma en fungerade ortopedi och kirurgi i Norrköping och ta hem proteskirurgin.
Marie Morell är delvis inne på samma linje.
– Det bakomliggande problemet för ortopedin i Norrköping är att man inte kan bemanna akuten idag. Vi vill att andelen planerad vård ökas, för en bättre balans med det akuta åtagandet. Vi vill ha en fungerande akut med ortopedi, kirurgi och medicin.
Enligt Marie Morell skulle en lösning vara att lägga ut ortopedin i Norrköping på entreprenad.
– Att låta andra aktörer ta över vore en nystart för den verksamheten.
Men det tror inte Lasse Pettersson på.
– Vi har inget principiellt emot privatisering, men man kan inte driva verksamheten på akutmottagningen med två olika arbetsgivare. Däremot kanske man skulle kunna plocka ut vissa verksamheter, som till exempel proteskirurgin.

Även Paul Håkansson kan tänka sig att lägga ut ortopedverksamheten på Vrinnevisjukhuset på entreprenad. Dock av helt andra orsaker än Marie Morell.
– Det finns ett antal ortopeder som är väldigt mycket motståndare till dagens organisation och som sagt att de säger upp sig om socialdemokraterna vinner landstingsvalet. Då vore det en lösning att handla upp verksamheten istället. Men det är inget ideologiskt självändamål.
Och Lasse Pettersson, som arbetat i Östergötland sedan 1972, är en av dem som Paul Håkansson syftar på.
– Om socialdemokraterna fortsätter, kan jag inte jobba kvar här. Jag är så gammal så det blir inga problem. Och det finns alltid vik man kan dra sig runt på, säger Lasse Pettersson.
Men Lasse Pettersson är segerviss.
– Jag tror att Vrinnevilistan har goda chanser att komma in i landstingsfullmäktige. Vi kan nog få ihop så många röster här i Norrköping att det utslaget på länet blir 10 procent.