Läkarförbundets centralstyrelse, CS, hade en första diskussion om ledartexterna vid förra veckans möte, apropå att ordförande Eva Nilsson Bågenholm ändrade i vice ordförande Marie Wedins ledare i LT nr 14, se även LT nr 15–16 och 17.
– Vi har diskuterat hanteringen av de tre ledarna fram till fullmäktige, och där ser vi inga problem, säger ordförande Eva Nilsson Bågenholm.
De tre texter som är planerade fram till fullmäktigemötet i början av juni kommer att vara signerade av enskilda CS-ledamöter, andra än ordföranden. Rutinerna kring dem kommer att vara som tidigare, texterna passerar ordföranden.
– Vi kommer att föra en diskussion som vanligt om dem.
Kan du ändra i texterna om ni blir oeniga?
– Vi är överens om innehållet, så den situationen kommer inte att uppstå.
Tycker du så här i efterhand att du gjorde fel när du ändrade?
– Jag tycker inte det var bra och jag är inte nöjd med det, men jag såg inget annat val.
På ett internat i september ska CS ha en mer genomgående diskussion om hur ledarna ska användas i Läkarförbundets arbete, till exempel om de ska vara signerade eller osignerade eller skrivna enbart av ordföranden och liknande frågor.
Vad gäller under sommaren?
– Det beror på fullmäktige. Hur CS agerar efter fullmäktige beror på vilket CS vi har.
Ser du framför dig stora förändringar i toppen?
– Det vet jag ju inte.
För din egen del?
– Inte som jag ser det nu.
Marie Wedin var inte med vid CS-sammanträdet på grund av den europeiska sjukhusläkarföreningens konferens i Slovakien där hon skulle hålla föredrag.
Elisabet Ohlin