Christina Doctare går till val med förslaget om ett »bot-avdrag« som sin viktigaste fråga.
– I analogi med rot-avdraget där man får dra av 35000 kronor i sin privata deklaration för att ta hand om sin risiga kåk, bör man kunna få göra ett lika stort bot-avdrag för att ta hand om sin risiga kropp, säger hon.
Exempel på avdragsgilla tjänster skulle kunna vara massage eller akupunktur. Christina Doctare poängterar att det ska vara oxytocinfrämjande aktiviteter och att de som utför tjänsterna måste ha F-skatt.
– Hela min poäng är att vi lever i ett speedat samhälle och har tappat möjligheten till oxytocinfrisättning på vanligt sätt. Målet är att människor ska må bättre.
Christina Doctare anser att svensk sjukvård präglas av såväl rädsla som fördomar inför integrativ medicin och tror att ett bot-avdrag skulle kunna leda till ökad forskning kring traditionell medicin.
– Det skulle kunna vara en nyckel in i systemet. Svensk skolmedicin är utmärkt om jag får en hjärtinfarkt. Men om jag drabbas av utbrändhet så har svensk sjukvård inte mycket att erbjuda.
Christina Doctare beskriver integrativ medicin som det bästa av väst och det största av öst. Och hon vill uppmuntra till fördjupat vetenskapligt kunnande på området, men menar att det »vanliga« vetenskapliga synsättet inte räcker till för den integrativa medicinen.
– Vi har fortfarande forskning som i alltför hög grad syftar till att utvärdera olika läkemedels effekter i dubbelblindstudier. Vi måste utveckla nya vetenskapliga metoder.

Trots att det dröjde till helt nyligen innan hon verkligen gick med i kd och nu toppar partiets listor för såväl Jämtland som Gotland menar hon att hennes tidigare uppdrag till stora delar tangerat politiken, till exempel för Socialstyrelsen, psykiatriutredningen, krigstribunalen och Europarådet.
– Jag har tidigare arbetat i politisk hetluft som tjänsteman, både här hemma och utomlands.
– Nu när jag inte längre har sådana uppdrag är jag mer fri att gå in direkt i politiken.
Även om varken Gotland eller Jämtland idag har ett enda kristdemokratiskt mandat i riksdagen så hoppas Christina Doctare att hon kommer in i riksdagen, om inte annat genom personvalssystemet. Men att det skulle ha någon betydelse för hennes valkampanj att hon är läkare är hon tveksam till.
– Det är inte min utbildning i sig som intresserar människor utan min person. Att jag har varit ute och jobbat i rök och damm och krig.Christina Doctare (kd), läkare och debattör, vill se en större öppenhet mellan västerländsk skolmedicin och österländsk traditionell medicin.