Centralstyrelsen (CS) håller med och har därför redan beslutat om att justera resepolicyn så att de som reser för Läkarförbundets räkning i möjligaste mån ska boka hotell utan porrkanaler i sitt TV-utbud. Däremot menar CS att det kan bli svårt att verkligen leva upp till den porrfria policyn då resebokningarna idag sker genom en resebyrå som inte har något system att välja hotell utifrån det kriteriet.
Ingela Heimann, ordförande i KLF, tycker det är bra att förbundet nu ändrar sin resepolicy men skulle vilja se att man dessutom använde sig av policyns syn på kravet i upphandlingar av resebyrå.
Förbundsordförande Eva Nilsson Bågenholm tycker också att det vore en god idé och kan tänka sig att möjlighet att välja porrfria hotell skulle kunna ingå vid nästa upphandling av resebyråtjänster.
– Men det verkar finnas större möjligheter att följa en sådan policy i Sverige, hotellen utomlands är det svårt att veta något om.
Huruvida Scandic Star Hotel i Lund, som fullmäktigemötet ska hållas på, och där många av fullmäktigeledamöterna ska övernatta, tillhandahåller TV-kanaler som visar porr vet inte Eva Nilsson Bågenholm.

När Läkartidningen ringer till hotellet vill receptionen inte svara utan kopplar helt sonika bort samtalet. När Läkartidningen ringer upp igen slås samtalen bort gång på gång.
Pressansvarig för hela Scandic-kedjan svarar emellertid att det går bra att mot extra betalning se på kanaler som sänder porrfilm. Denna möjlighet går enligt pressansvarig emellertid att stänga av från receptionen, om hotellgästen begär det.
Så småningom ringer även lundahotelles VD upp och konfirmerar uppgifterna.

Sara Gunnarsdotter