– Intresset för att ansluta sig till fackföreningarna minskar. Skattesubventioneringen av avgiften är en markering från staten att den svenska modellen med kollektivavtal är viktig. Men den kräver också stor andel anslutna.
Det säger Eva Nilsson Bågenholm. De flesta läkare skulle inte ekonomiskt förlora något på förslagen i fyra borgerliga riksdagspartiernas gemensam budgetmotion (se ruta). Men Eva Nilsson Bågenholm tror att en slopad skattesubventionering generellt skulle kunna innebära att det blir ännu svårare för fackföreningarna att rekrytera medlemmar.
– Jag tycker inte att det är bra. Det är bra för individen att kunna få hjälp av en fackförening. Ännu färre anslutna skulle kunna vara till nackdel för arbetsrätten.

Exempel: En sjukhusläkare i Göteborg

För en sjukhusläkare i Göteborg som är med i Läkarförbundet (SLF) ligger årsavgiften för närvarande på 3 750 kronor enligt följande:
• Förbundsavgift 2 550 kronor
• Avgift till Göteborgs läkarförening 750 kronor
• Avgift till Sjukhusläkarföreningen 450 kronor (den lokala Sjukhusläkarföreningen tar inte ut någon avgift).
• Anslutning till a-kassan kostar ytterligare 1 128 kronor för medlemmar i SLF
• Fackföreningsavgiften skattesubventioneras med 25 procent, i det här fallet cirka 940 kronor. A-kasseavgiften subventioneras med 40 procent, i det här fallet cirka 450 kronor.
Om sjukhusläkaren i Göteborg har en årsinkomst på drygt 625 000 kronor (medelinkomst för överläkare i Göteborgs läkarförening enligt Läkarförbundets lönestatistik från 2005) försvinner knappt 270 000 kronor i skatt om vederbörande också bor i Göteborgs kommun. Borgarnas föreslagna inkomstskattesänkningar innebär att skatten minskar med cirka 15 000 kronor om året för dem som tjänar mer än 380 000.