När Lennart Levi, läkare, stressforskare och professor emeritus, för en tid sedan fick frågan om han ville bli riksdagspolitiker för centerpartiet, tackade han ja.
– Jag har fått frågan då och då under åren, men det har tidigare krockat med annat. Om det någonsin ska bli av så måste jag säga ja nu.
Lennart Levi beskriver hur han ägnat ett helt liv åt att studera social och psykologisk inverkan på människors hälsa, men att de kunskaper han tillägnat sig, och också flitigt spridit, inte tillämpas i socialpolitiskt arbete. Att själv engagera sig politiskt hoppas han kan vara ett sätt att komma från ord till handling.
– Vi har idag alltför mycket stress – från vaggan till graven. Men de flesta orsakerna går att påverka med politiska åtgärder. Det är inte vår herre i himlen som har hittat på alltihop.
Lennart Levi säger att läkare är utbildade för att bota och behandla sjuka patienter, inte sjukdomsframkallande miljöer eller ett helt samhälle, även om det ofta är vad som ligger bakom ohälsan.
– Jag vill komma åt orsakerna bakom orsakerna. »Varför super Jeppe?« »Och varför går inte Jeppe på Friskis och Svettis?«

Att eventuellt ägna fyra år åt riksdagsarbete ser han som att fullt ut tillämpa universitetens tredje uppgift: »Att samverka med samhället och informera om sin verksamhet.«
– Det är ingen glädje med kunskaper som ligger kvar på hyllan och samlar damm. De behöver komma ut i samhället, behöver tillämpas.
Idag har centern endast ett (1) mandat från Stockholms län i riksdagen, men Lennart Levi är full av tillförsikt.
–Thorbjörn Fälldins centern hade fem riksdagsmandat i Stockholm. Vi borde kunna få tre mandat i år genom målmedvetet valarbete!Lennart Levi (c) tycker att dagens politik har en benägenhet att arbeta med endast en fråga i taget. »Det finns ett stuprörstänkande i samhället, jag vill arbeta för en hängränna med tvärkommunikation över sektorsgränserna.«