Läkare som är offentligt anställda och gör specialiseringstjänstgöring vid stora universitetssjukhus omfattas inte av Lagen om anställningsskydd. Anledningen är att universitetsklinikerna inte ska bli fulla av fast anställda och omöjliggöra slutföranden av utbildnings- och forskningsuppdrag. Så kommer det att fortsätta vara enligt regeringens nya förslag om stärkt skydd för visstidsanställda och föräldralediga, vilket möter kritik av Sveriges yngre läkares förening (Sylf).
Sylf arbetar genom sin kampanj »Fast jobb nu« för att underläkare ska anställas tills vidare. I dag är mer än hälften av landets yngre läkare utan fast jobb som följd av att de är undantagna från lagen. Vänsterpartiets riksdagsledamot Camilla Sköld-Jansson som var med och presenterade förslaget säger i en kommentar att inriktningen är att inte ha onödiga tidsbegränsade anställningar, men att regeringen kommer att återkomma i frågan.
– Vi har krävt det här i fjorton år och tycker att det är förkastligt att långsiktighet och kontinuitet inte ska finnas inom rekryteringen av läkare, säger Sylfs ordförande Charlotta Sävblom.